De ce nu are timp d-na Kovesi sa se prezinte la comisia parlamentara de ancheta ...

marți, 22 decembrie 2015

Invitatie adresata Sindicatului National "Uniunea Politistilor"                                    Catre,
SINDICATUL NATIONAL "UNIUNEA POLITISTILOR"


In atentia:      Domnului presedinte Marius IDITA
Subiect:            Participare la miting


In calitatea de organizatie membra a CNSC, adresam SINDICATULUI NATIONAL "UNIUNEA POLITISTILOR" invitatia de a participa la manifestatia publica organizata de SCMD in ziua de 28.12.2015, in Bucuresti, Piata Victoriei, intre orele 11.00-15.00, in scopul apararii drepturilor salariale si a dreptului tuturor cetatenilor - militari, politisti si civili, la pensie decenta.
                                                                    
Va asiguram, Domnule presedinte, de intreaga noastra consideratie.

Cu multumiri,
PRESEDINTE SCMD,
Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA

marți, 15 decembrie 2015

Opinii si solicitari recente ale rezervistilor (6) - cand ne adunam si noi, cu totii, la Bucuresti?

Spre rusinea noastra, a militarilor, crescatorii de animale ne-au dovedit ce inseamna demnitatea, spiritul de corp, unitatea si camaraderia in apararea intereselor proprii. Domnule Dogaru, cand ne adunam si noi, cu totii, la Bucuresti? Ca altfel nu se poate. Am incercat cu vorba buna din 2010 pana acum.
Col.(r) ing. Dan N. Poinar

luni, 14 decembrie 2015

Opinii si solicitari recente ale rezervistilor (5) - catre Presedintele Romaniei: ce masuri veti lua pentru eliminarea discriminarii care s-a creat intre magistrati si militari?

DOMNULE  PRESEDINTE  AL  ROMANIEI,  KLAUS  WERNER  JOHANNIS
Subsemnatul, Col. (r) Coltescu D.Victor, domiciliat în localitatea Bucuresti,  avand in vedere prevederile art. 31 si ale art. 51 din Constitutia Romaniei, rog să binevoiţi să dispuneti clarificarea următoarelor probleme:
Avand in vedere ca:
            - Prevederile art. 147 alin. (4) din Constitutia Romaniei prevad ca: “deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.”
            - In Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, Curtea Constitutionala a Romaniei arata ca: “ Un alt element care justifica in mod obiectiv si rezonabil un tratament juridic asemanator al magistratilor si al cadrelor militare, inclusiv in ceea ce priveste regimul de pensionare, il reprezinta riscul pe care il implica exercitarea profesiilor respective, ambele avand un rol esential in  …” si constata ca, „fata de asemanarile subliniate anterior intre situatia cadrelor militare si cea a magistratilor, avandu-se in vedere si caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au determinat in mod obiectiv reglementarea prin lege, in mod aproape identic, a pensiei de serviciu, nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit magistratilor fata de cadrele militare permanente, …”
- In Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca: „un tratament diferit nu poate fi expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie sa se justifice rational, in respectul principiului egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice”.
- De asemenea, prin Decizia nr. 135 din 5 noiembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, Curtea Constitutionala a retinut ca „principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite”.
- In Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 08.10.2007 la art. 82 alin. (1) se prevede ca „Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura se pot pensiona si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80 % din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii”, fara ca in cadrul articolelor 82 la 86 sa se prevada o limitare a cuantumului pensiei;
- In Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care prevede modificarea si completarea Legii nr. 233/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 27.07.2015 la art. 28.alin. (1) se arata ca „Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/ salariilor lunare brute realizate la functia de baza în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la art. 3 lit. a) - c), în care nu se includ: ...”, la art. 29 alin. (1) „Cuantumul pensiei de serviciu se determina în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, cu vechime cumulata conform art. 3 lit. f) de cel putin 25 de ani, beneficiaza, la împlinirea vârstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevazuta la art. 28;” si la art. 30 „Pensia stabilita, recalculata si actualizata în conditiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevazuta la art. 28.”
- Ati jurat sa respectati Constitutia si legile tarii, asa cum prevede juramantul de la art. 82 alin. (2) din Constitutia Romaniei;
- aveti si calitatea de comandant al fortelor armate si presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, asa cum prevede Constitutia Romaniei la art. 92 alin. (1);
Ce masuri veti intreprinde in vederea respectarii Constitutiei, coroborata ce prevederile deciziilor Curtii Constitutionale dar si pentru eliminarea discriminarii care s-a creat intre magistrati si militari? 
Vă mulţumesc.
Cu deosebită stimă,
Col. (r) Coltescu D. Victor

Opinii si solicitari recente ale rezervistilor (4) - gânduri de disponibilizat…despre ordonanţa de ciopârţire a legii pensiilor militare de stat Referitor la venitul care a fost înlocuit de soldă, realizez că raportul soldă/ordinul 50 în perioada comunistă  era de 20/1 la un absolvent, iar acum e de 2/1,tinzând vertiginos să fie unitar, iar despre raportul soldă lunară de bază brută /salariu mediu brut pe economie  la un absolvent este subunitar,deci dacă va mai exista vreo idee de calculare a pensiei contributive actualii activi şi viitorii vor avea nişte pensii cu un punctaj posibil subunitar.
M-aş  fi bucurat dacă în textul ordonanţei  ar fi fost inserat  un alineat de genul:(a)până  ce raportul soldă/norma de hrană nu va  fi egal cu raportul de  20/1 ,norma de hrană  intră  în baza de calcul a pensiei militare de stat.
Cu privire la introducerea barierei de 85% pentru baza de calcul, care înmulţită cu 1.2 (corespunzător Ordinului Meritul Militar clasa I-a) ar rezulta un procent mai mare de 100% din baza de calcul, atrag atenţia că acest lucru nu este adevărat pentru  că cei care au modificat legea nu au luat în considerare procentul de impozitare al pensiei care este de 21.5% din baza de calcul la care se adaugă  suma fixa de 208.7 lei. Asta  în condiţiile actuale de calcul al impozitului pe venituri ,dar ştie toată lumea că aceste condiţii pot fi shimbate oricând…
Prin urmare, cei care ating acest procent de 102%  iau de fapt o pensie netă de 80.5% din baza de calcul + suma fixă de  208.7 lei, procent similar funcţionarilor publici parlamentari ,diplomaţilor etc.
 În anul 2001 când legea 164 a fost concepută,  nu s-a luat în calcul impozitarea pensiei,impozitare care după  părerea mea nu este corectă  pentru că  intervine dubla impunere, dar într-o economie în care creşterea  economică  bazată pe creşterea consumului este considerată un succes  şi ştim prea bine de ce,asta e…
Dacă ar fi vrut codiţii similare cu legea 164,pentru că nu-i aşa? asta s-a dorit şi pentru asta au luptat militarii, pentru aceleaşi condiţii  ca cele stipulate în legea 164 şi să facă totodată şi nişte economii la buget, ar fi trebuit să insereze un alineat de felul :(b)dacă din calcule rezultă un procent mai mare de 100% din baza de calcul ,procentele în plus sunt pierdute în dauna beneficiarului pensiei militare de stat.
Astfel ,pensia netă  pentru cei mai norocoşi dintre noi ,care au avut timp să evolueze în carieră mai multă vreme  şi să nu fie disponibilizaţi, ar fi fost în valoare  de 98.5% din baza de calcul + suma fixa de 208.7 lei. Bineînţeles că modalitatea de determinare  a bazei de calcul cu 80% ar fi trebuit neschimbată şi astfel procentul pensiei nete ce trece de 80% ar fi fost poate în consonanţă cu preambulul legii 223,adică o recunoaştere firească a dificultăţii slujbei avute de militari,pentru că nu-i aşa în transportorul amfibiu blindat chiar dacă bei o cafea trebuie s-o bei din termos  în miros de ulei ars ,transpiraţie şi praf de puşcă şi  nu din ceaşcă de porţelan într-un decor cu flori pe birou şi aer condiţionat.
Atunci, probabil unii dintre noi ar fi exclamat : Bravos naţiune! şi mulţi ar fi comentat laudativ iniţiativa guvernului.
 Astfel, presupusul  lor  exemplu cu pilotul care termină şcoala militară la 22 de ani ,zboară până la 52 şi lucrează  în biroul operaţii până la 60 de ani, cumulând astfel 80 de ani vechime şi ajungând pe merit la “astronomica” bază de calcul de 80+55=135*1.2=162%  ar fi fost foarte simplu şuntat  prin filtrul taie sus de 100%, dar “consecvenţa”  a fost mai mare ,punând  şi filtru taie  jos de 65%.
Mă mir cum de mai au curajul să dea ochii cu militarii activi ,în special cu cei pe care-i trimit în teatrele de operaţii cu soldele pe care le au ,ştiind că unii vor veni de acolo cum vin, ca să nu mai vorbim  de diurnele pe care aceştia le capătă (am zis bine capătă şi toată lumea dacă nu ştie,cel puţin intuieşte de ce...).
            Prin urmare ,de ce nu au inserat un alineat cu conţinutul  :(c)militarii răniţi în misiuni şi pensionaţi  în urma acestui fapt ,beneficiază  pe lângă  condiţiile de la articolele pensiei de boală  şi de o sumă fixă lunară platită în valuta diurnei ,care în funcţie de problemele medicale legal certificate, poate ajunge la 100% din totalul diurnei lunare a comandantului de unitate sub comanda căruia şi-au desfăşurat misiunea.
În acest fel recunoaşterea sacrificiului pentru aceşti militari ar fi una reală si nu de conjuctură ,pentru că am văzut cu toţii că erau foarte afectaţi si chiar au discutat în termeni foarte cordiali cu aceşti militari de Ziua Naţională a ROMÂNIEI.
Acum mă întreb: oare erau cu adevărat marcaţi de ceea ce văd în ochii acestor bravi veterani, sau numai mimau acest lucru?
Despre eliminarea articolului 22 din lege ce să mai spun. Seamănă cu legarea ţăranului de glie.
Cu ce drept opreşti un pilot care a terminat şcoala militară la 22 de ani şi care a zburat 10 ani şi jumătate ,îndeplinind asfel vechimea cumulată de 25 de ani  să iasă cu pensie din armată la 32 de ani şi jumătate  şi să-şi vadă de viaţa lui în continuare cum crede de cuviinţă?
Cu ce drept opreşti un radiolocatorist sau un transmisionist care sunt iradiaţi zilnic  în mediul plin de radiaţii periculoase în care lucrează, să iasă la vechimea cumulată corespunzătore, fără să mai aştepte vârsta de 45 de ani şi    să-şi vadă de sănătatea şi de viaţa lor în continuare.
Despre creşterea pragului de vârstă minim pentru pensia anticipată parţială de la 20 de ani ,prevăzut în legea 164, la 25 de ani  ce să mai spun. Este profund incorectă şi fără nici un argument ştiinţific la bază, pentru că media de vârstă s-a diminuat în mod sigur în România ,fiind evident faptul că sigur nu avem aceleaşi condiţii de trai cu japonezii sau scandinavii.
Concluzionez că din nefericire pentru noi, aceşti domni care au scormonit prin legea 223 ,nu au învăţat nimic pe la Bruxelles sau de pe unde i-or fi adunat cei din România lucrului bine făcut. 
Ar fi avut ce învăţa şi de la comuniştii care în 1986 nu au îndrăznit să pună în aplicare planul de reducere a efectivelor armatei cu 5 procente fără consultarea trupelor în prealabil.
Dar, deh plimbările pe Bayswater Road poate nu te fac mai înţelept ci doar mai obosit.
Ba  nu, greşesc .
Au învăţat să fie paşnici în aparenţă ,dar de fapt foarte agresivi în gândire. Noi militarii, suntem învăţaţi să ne respectăm şi prizonierii ,darmite camarazii.
Sunt ei camarazii noştri?
Răspunsul  din partea  lor probabil va veni , ca în finalul serialului turcesc “Iertare”…(adică niciodată şi fiecare este lăsat să-şi imagineze ce doreşte) şi  cine ştie, să nu dea Domnul să strige “Merhamet,merhamet…” cât de curând…când nu va mai dori nimeni să înfigă steagul “pe crâncena redută”.
Contributivul,
şi v-aţi prins de ce, nu-i aşa?

Opinii si solicitari recente ale rezervistilor (3) - ma uit cu uimire si cu indignare la manevrele si provocarile la care este supusa Romania

Ma numesc STEFAN Marian si sunt col.(r) ing. De la terminarea Academiei Militare (Academia TEHNICA Militara a aparut ulterior) am strabatut un drum profesional de la Depozit de munitii la Inspectoratul SMG (Statul Major General al Armatei - n.n. pentru civili). 
Ulterior m-am transferat la SIE, ocazie cu care am indeplinit si functii diplomatice de nivel.

Stau si ma uit cu uimire si indignare la manevrele si provocarile (mai mult sau mai putin voalate) la care este supusa Romania. "Guvernul Soros!!!!" nu are altceva mai semnificativ de facut decat sa contreze o LEGE care nici macar nu a intrat in perioada de aplicare. Nu mai puteau de nerabdare sa inflameze si o parte semnificativa a populatiei, respectiv actualele cadre militare in rezerva/retragere, dar si urmasii celor decedati, precum si pe cei care vor iesi din structurile active. Este jignitor si sfidator. Coloana vertebrala a acestui stat trebuie "inmuiata". Nu trebuie sa mai fie tentati cetateni cu pregatire si cu dragoste de tara sa mai faca parte din structurile de aparare, siguranta nationala si ordine publica. Prin umilirea actualelor cadre militare, pe termen lung, se descurajeaza intentia oamenilor cu pregatire si dragoste de tara de a se alatura acestor structuri. 

Partea sensibila o reprezinta categoria "generalilor" care sunt promovati, in mare parte, pe relatii, incompetenta, dar un mare apetit pupinc.... .

Ne-am invatat sa "ascultam" ordinele. Destul! Se profita la modul grosolan de educatia si respectul pe care le-am acordat o viata intreaga superiorilor. Dar cand acesti "superiori" sunt agramati si incapabili sa reprezinte spiritul militar (ar trebui sa li se explice ce inseamna acest lucru) si sunt atinsi la nivel personal cu diferite "bacsisuri" (cursuri, vizite, deplasari etc.) intelegi ca trebuie facut ceva. In actuala structura a Sindicatului (care se zbate pentru binele TUTUROR), cati sunt generali?

Potentialul existent in randul cadrelor disponibilizate ar trebui folosit si ca o varianta/alternativa la actuala clasa politica (se intelege ca fara prea multi generali!!!).

Am lasat ca aceasta tara sa fie condusa de nu unul, ci de doi minoritari: un neamt si un ungur. Sa ne fie de bine!!!
Asa cum "democratia de tip Coca-cola" NU a prins, si nici nu sunt sanse pe viitor, in statele arabe (pe care le-a bulversat iremediabil, dar cu efecte"colaterale" in Europa), poate ca nici variantele de "regionalizare, ......." nu sunt compatibile cu actuala mentalitate romaneasca, deoarece efectele se intrevad a fi periculos de aproape. Trebuie sa incercam trezirea sau inlocuirea clasei politice cu oameni capabili sa evite "ucrainizarea" Romaniei.
Dar acest lucru NU se poate cu actuala conducere. De ce? Pana cand?

Ex. col. M. STEFAN

joi, 10 decembrie 2015

Opinii si solicitari recente ale rezervistilor - despre situatia Filialei SCMD Sector 6 Bucuresti

"Priviti ultima fotografie de mai jos si decideti ceva in legatura cu sindicalistii din S6 care au ramas de izbeliste. Asta fiindca, acum, chiar ne intrebam daca mai trebuie sa dam curs indemnului d-lui Dogaru de a ne plati la zi cotizatia.

Macar dati un comunicat privind situatia filialei S6, unde pot activa sindicalistii ramasi dezorganizati etc. Nu puteti sa va mentineti in continuare pe pozitia aceasta, macar din respect pentru cei care au fost si vor sa ramina fideli luptei SCMD, pentru a beneficia de protectia necesara in vremurile astea turbate.

Poate aflati si ce inseamna Asociatia ROMIL-Filiala Bucuresti. Intrati si pe site-ul ROMIL Craiova si veti vedea acolo ''stiri'' din care rezulta ca se dau limbi, atit ''interne'' cit si ''externe'', adica lumea se muleaza dupa cum ''trebuie'' sa dea limbi. 

Se termina anul si e pacat sa lasati S6 in uitare; totusi, sindicalistii de aici au avut contributii importante la actiunile de strada, pichetari etc. si nu merita sa fie tratati asa."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sâmbătă, 28.03.2015 la ora 10.30. trecute fix a avut loc la Bucureşti Adunarea Generală a Asociaţiei Militarilor din România, ROMIL. Înfiinţată la Craiova în 2009, cu un rol activ în apărarea drepturilor militarilor activi şi în rezervă şi mai ales în apariţia regulamentului SGV-ilor, Asociaţia a avut o perioadă de mai puţin fastă în ultimul an, aşa cum a recunoscut chiar preşedintele asociaţiei,  Lt. Col (r) Marian Popa, în bilanţul de activitate prezentat, perioadă  datorată însă unor factor obiectivi.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Anul 2015 a debutat însă cu activităţi şi proiecte bine susţinute alături de alte asociaţii ale militarilor,  fapt ce a dus la o popularizare mai intensă în special în mediul virtual. Aceste lucruri, ca şi dezamăgirea în special a rezerviştilor faţă de unele asociaţii “consacrate”,  ai căror preşedinţi urmăresc doar interese personale sau au bătut palma cu cei care aşa cum se exprima cineva “au pus bocancul pe gâtul militarilor”,  recte politicieni de toate culorile, au făcut ca în ultimul timp tot mai mulţi rezervişti să se îndrepte către această asociaţie şi să se declanşeze procedurile pentru înfiinţarea a două filiale, una la Bucureşti şi una la Craiova.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ordinea de zi a adunării a fost următoarea:
1. Raport de activitate al Consiliului Director pentru perioada februarie 2014 si pana in prezent;
2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activitatii financiare a Asociatiei ROMIL;
3. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Asociatiei ROMIL pentru anul 2015;
4. Descarcarea Consiliului Director de activitatea si gestiunea sa din perioada supusa analizei;
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli ale Asociaţiei ROMIL pentru anul 2015;
6. Discutii;
Din prezentările făcute de preşedintele asociaţiei m-a mirat un lucru: deşi asociaţia nu se laudă cu zeci sau sute de mii de membri ca alte “structuri asociative” conduse de gălăgioşi de profesie, bilanţul contabil este pe plus, iar  obiectivele propuse atât din punct de vedere organizatoric, cât şi funcţional şi financiar au fost respectate, atinse fără baloane de săpun. Asta dovedeşte seriozitatea şi respectul faţă de membrii, ale membrilor Consiliului Director,  pe care îi felicit pe această cale.
După trecerea peste punctele “statice” ale ordinii de zi care a debutat cu o prezentare a tuturor celor prezenţi, o altă dovadă de respect faţă de statutul asociaţiei, au urmat discuţii pe baza celor prezentate cât mai ales a celor ce este de aşteptat din partea conducerii dar şi membrilor.

Toţi cei prezenţi au fost de acord că :
– Asociaţia trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor membrilor săi, a celor în numele cărora acţionează:
– Trebuie să se realizeze o diversificare a acţiunilor, care să scoată asociaţia din sistemul rigid de abordare specific unor asociaţii similare care acţionează pompieristic şi limitat la unele aspecte care ţin doar de salarizare sau pensii;
– Asociaţia trebuie să îsi lărgească sfera de acţiune să se implice mai activ în problemele nu numai ale militarilor ci ale tuturor lucrătorilor sau pensionarilor din întregul Sistem Naţional de Apărare dar şi probleme educative cultural ale societăţii. În acest sens s-a făcut propunerea ca odată cu lărgirea numeric a asociaţiei şi înfiinţarea de noi filiale în toate zonele ţării în următorii ani, să se actualizeze conform cu noile orientări şi anumite prevederi statutare şi de strategie ale asociaţiei, propunere însuşită şi planificat a se realiza în cel mult 24 de luni;
– Este necesară continuarea şi amplificarea colaborării cu toate asociaţiile militarilor sau lucrătorilor din Sistemul Naţional de Apărare şi Servicii, care urmăresc aceleaşi obiective şi doresc cu adevărat atingerea acestora, fără orgolii şi frustrări carieristice;
– Asociaţia trebuie să păstreze legătura cu Ministerele de care aparţin membrii asociaţiei pentru o colaborare reală şi efectivă în apărarea drepturilor şi intereselor atât ale membrilor sociaţiei cât şi ale ministerelor ca instituţii ale statului, relaţii care să plece de la respectul reciproc şi conştientizarea faptului că fără dialog şi cooperare nu se poate realize nimic dar mai ales că în final urmărim acelaşi scop şi acţionăm sub acelşi jurământ faţă de ţară;
– Asociaţia îşi va respecta statutul şi principiile neimplicându-se în jocuri politice, în polemici neprincipiale şi va fi consecventă apărării demnităţii, onoarei şi drepturilor celor pe care îi reprezintă şi celor cu care va colabora instituţional în totală transparenţă.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Părerea mea personală, ca membru al asociaţiei şi participant la adunare este că atâta timp cât ROMIL va respecta modul de acţiune şi stilul impus până la această dată de preşedintele fondator Popa Marian alături de Stroilă Marin şi Tepeligă Minel, nu va avea decat de caştigat iar cei care se vor înscrie, indiferent de grad sau funcţii deţinute pe unde au lucrat şi lucrează trebuie să respecte seriozitatea şi blazonul ROMIL.
Felicitări şi şi mulţumiri gazdelor  activităţii, col.(r) Tudor Marian, alături de ceilalţi colegi din Bucureşti, aceiaşi organizatori de excepţie care nu se dau bătuţi niciodată.

Sursa: Col. (r) Marin Neacsu